FoodTankers grundades 1955 i Karlshamn. Vi har blivit en mycket eftertraktad arbetsgivare och transportpartner och har successivt vuxit både på den nationella och internationella marknaden för att kunna möta och tillgodose kraven från våra kunder.


Några av våra milstolpar
1955 Evert Olsson grundar Evert Olssons åkeri som senare blir Tank och Bulk
1962 Företaget börjar transportera åt Oljefabriken i Karlshamn AB
1972 Företager bygger kontor och verkstad i Karlshamn och vidgar trafiken  inom Skandinavien
1982 Man börjar trafikera Väst- och Centraleuropa
1985 Flottan består av 25 enheter
1995 Företaget bygger en tankrengöringsstation i Karlshamn och utför internationella transporter med ATP-klassificerade tankar
1996 Företaget är certifierat enligt ISO 9002 och etablerar daglig trafik till Ryssland
1998 Namnet ändras till FoodTankers
1999 FoodTankers etablerar ett dotterbolag i Ungern
2000 Ytterligare ett dotterbolag etableras i Polen och är certifierat enlig ISO 14001
2001 FoodTankers flotta omfattar 100 enheter
2002 Arbetet med underleverantörer inleds
2004 Dotterbolag etableras i Nederländerna
2008 FoodTankers blir uppköpt av Imperial Logistics GmbH
2010 FoodTankers certifierar sig som första transportföretag enligt både ISO 22000:2005 och
GMP+B 4.1 genom Det norske Veritas
2011 FoodTankers bygger Sveriges modernaste lastbilstvätt
2012 FoodTankers bryts ut till Lehnkering Group
2014 SQAS Food certifiering för FoodTankers diskanläggning, Code of Conduct fastställs
2015 En ny Food division startas inom Imperial, där FoodTankers och systerbolaget Laabs ingår.
Arbetet med ISO 26000 inleds
2016 FoodTankers släpper sin första hållbarhetsrapport enligt GRI G4