Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något som de flesta tar för givet ska finnas i våra kranar. Dessutom förväntar vi oss att kranvattnet ska vara gott och nyttigt. Sverige har idag omkring 70700 kilometer vattenledningar och cirka 30 procent av alla ledningar är lagda före 1960. Stora vattenläckor på grund av gamla ledningar är ett stort problem för många kommuner i Sverige.


En dag hände det. På riksradion gick man ut med en varning om att det inte gick att använda dricksvattnet i Kalmar kommun samt att man hade problem med att få fram dricksvatten till kommuninvånarna på andra vägar.

FoodTankers kontaktade räddningstjänsten i Kalmar och erbjöd sin hjälp. Snart fick vi kontakt med vattenverket i Kalmar och försåg dem med vatten direkt från IBS-containrar så att invånarna kunde få vatten för konsumtion. Distributionen av rent dricksvatten pågick oavbrutet under cirka 48 timmar till både kommunen och länssjukhuset i Kalmar. Från det att Kalmar kommun bestämde sig för att utnyttja tjänsten var FoodTankers på plats inom sex timmar med rent dricksvatten.

Så föddes idén om Vattenkris – En försäkran om rent vatten i händelse av kris. Tjänsten erbjuds till kommuner, landsting, företag och evenemang som vill vara på den säkra sidan vid vattenkris.